CO UMÍ SOFTWARE SOAS

Ekonomický informační systém SOAS
má nejrychlejší databázi!
 
 

Skladové hospodářství:

 • velkoobchod
 • maloobchod
 • pokladny
 • vedení zásob
 • vedení zásob ve dvou měrných jednotkách i třech měrných jednotkách (např. mohu vydávat jedno zboží v baleních, kusech a kilogramech, nebo v litrech, kusech a baleních, ... atp. )
 • kategorizace zásob
 • čárový kód
 • příjem, výdej, meziskladový převod, převod na maloobchodní jednotku, výdej do komise, příjem do komise, výdej do výroby, příjem vlastních výrobků, ...
 • evidence komisního zboží přijatého
 • evidence komisního zboží vydaného
 • nabídky: nabídkové řízení
 • rezervace odběratelům
 • objednávky dodavatelům
 • zálohové faktury
 • stavy účetní, stavy disponibilní, stavy komisního zboží přijatého, stavy zboží vydaného do komise, stav rezervací
 • více prodejních cen (na položce skladu) + slevy - přirážky (za doklad, na položce)
 • režim přenesení daňové povinnosti
 • individuální ceník odběratele
 • individuální splatnost u odběratele
 • individuální slevy odběratele
 • sledování platební morálky zákazníka
 • kategorizace zákazníka dle výše odběrů
 • VIP zákazník
 • Zákazník je na “černé listině“
 • Factoring
 • zpracování inventur
 • sledování optimální zásoby (maximum, minimum)
 • zboží, materiál, polotovary, dílce, obaly, vlastní výrobky, komisní zboží přijaté, komisní zboží vydané
 • zúčtování pohybu skladů a předání do účetnictví
 • rozúčtování a zúčtování vedlejších pořizovacích nákladů
 • etržby (elektronická evidence tržeb) – on-line odesílání dat do systému EET na portál finanční správy
 • export dat pro INTRASTAT
   
SOAS - Trachtova 4/1128, 158 00 Praha 5
e-mail: soas@soas.cz, tel.: +420 257 222 060, +420 603 431 576, +420 604 458 197