JAK PRACUJE SYSTÉM SOAS

Ekonomický informační systém SOAS
má nejrychlejší databázi!
 
 

Ekonomický informační systém SOAS pracuje v reálném čase a z toho vyplývá základní filosofie řešení systému ekonomických agend:
vložím do systému doklad a systém musí vědět, co s tímto dokladem má udělat:

  • Jedná-li se o účetní zápis, provede zápis do účetnictví.
  • Jedná-li se o hmotný pohyb, provede zápis do skladové evidence a to dle příslušnosti pohybu (materiálu, vlastní výrobek, zboží, komisní zboží, ...)
  • Je-li požadována rezervace, zarezervuje zboží.
  • Má-li doklad vztah k deníku odběratelských/dodavatelských faktur, provede zápis do deníku faktur.
  • Má-li vztah k saldokontu, provede zápis do saldokonta.
  • Jedná-li se o pohyb v cizí měně, provede zápis do saldokonta v cizí měně.
  • Má-li vztah k DPH, provede zápis do evidence DPH.
  • Má-li vztah k zakázce, provede zápis do příslušné položky kalkulačního vzorce zakázky.
Toto vše provádí interaktivně, s nulovou prodlevou při odezvě. Opravuji-li doklad, provede obrácený postup a po opuštění dokladu opět provede vše, co s dokladem provést má. Uživatel jistě ocení jednoduchost práce s doklady a to ať při pořizování nebo opravách. Veškeré účetní i neúčetní zápisy jsou okamžitě aktualizovány.  
  Systém lze provozovat buď v celku, nebo jen jeho dílčí části. Funkčně relativně samostatné celky jsou: Účetnictví, Deník dodavatelských faktur, Deník odběratelských faktur a Fakturace. Dále samostatné celky jsou moduly ´MAJETEK´, ´SKLAD/ODBYT´ a ´PŮJČOVNA´.
Saldokonto dodavatelů, Saldokonto odběratelů, Bilanční analýza lze provozovat jen spolu s Účetnictvím. Zakázky (výsledné kalkulace) lze provozovat jen spolu s Účetnictvím, příp. nebo s modulem SKLAD/ODBYT.  
  Je zajištěna automatická komunikace mezi jednotlivými moduly.
Vazby mezi jednotlivými programovými celky jsou realizovány automaticky. Systém sám pozná, zda je instalován celý systém, nebo jen jeho části, a to které. V závislosti na tom pak povolí či nepovolí určité úkony. Pokud však se provede dodatečná instalace dalších programových celků (např. skladová evidence, odbyt, majetek, ... apod.), opět je zajištěna automatická vazba.  
   
SOAS - Trachtova 4/1128, 158 00 Praha 5
e-mail: soas@soas.cz, tel.: +420 257 222 060, +420 603 431 576, +420 604 458 197