CO UMÍ SOFTWARE SOAS

Ekonomický informační systém SOAS
má nejrychlejší databázi!
 
 

Podvojné účetnictví:

 • Hlavní kniha, Deník účetních dokladů
 • Předvaha, Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Výkaz DPH, Kontrolní hlášení
 • CASH FLOW
 • CASH FLOW po dokladech (pro dohledání "proč nejde CASH FLOW do nuly")
 • denní stavy a pohyby účtů (banka, pokladna)
 • podklad pro výkaz DPH (vstup, výstup)
 • deník dodavatelských faktur
 • saldokonto dodavatelů
 • deník odběratelských faktur
 • saldokonto odběratelů
 • sledování ostatních druhů pohledávek a závazků
 • sledování závazků a pohledávek v cizí měně
 • automatické zúčtování kurzových rozdílů při platbě
 • zúčtování kurzových rozdílů pohledávek a závazků k 31. 12. resp. průběžně
 • automatické rozúčtování DPH např. na pokladně , faktuře, … apod.
 • automatické generování DPH výstup na došlé faktuře s režimem přenesení daňové povinnosti
 • automatické generování DPH výstup na došlé faktuře při dovozu ze zahraničí
 • zkrácená čísla účtů pro nejčastěji používané účty
 • podklady pro dohledání neidentifikovatelných plateb
 • podklady pro kompenzační platby
 • inventura zůstatku účtu
 • zúčtování hospodářského výsledku k 31. 12.
 • zúčtování na závěrečný účet rozvažný k 31. 12.
 • komunikace mezi roky (systém umožňuje práci v několika rocích najednou a tyto roky umí mezi sebou komunikovat - důležité zejména při přelomu roků (zpravidla do 30. června se zpracovává starý rok, ale od 1. ledna je třeba vkládat doklady nového roku)
 • fiskální (hospodářský) rok
 • prodloužený rok
 • platební kalendář, tisk platebních příkazů
 • upomínkové řízení, penalizace
 • přenos dat z odbytu do účetnictví vč. kontace ze SW SOAS
 • přenos dat z odbytu do účetnictví vč. kontace z jiného SW
 • export dat do bankovního systému
 • import dat z bankovního systému
 • exporty dat do jiného systému
 • exporty dat do systému státní správy
 • evidence vydaných faktur předaných na právní oddělení vč. historie záznamů (např. o průběhu vymáhání)
 • vedení pomocného analytického přehledu (PAP)
 • evidence individuálních a limitovaných příslibů

Programové vybavení je dodáváno s přednastavenou standardní účetní osnovou vč. nastavení ROZVAHY, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT a CASHFLOW a s nejběžnějšími typy dokladů. Přednastavení odpovídá požadavkům na účetní evidenci všech typů firem.

Účtový rozvrh si může uživatel pochopitelně upravit dle vlastních představ.

   
SOAS - Trachtova 4/1128, 158 00 Praha 5
e-mail: soas@soas.cz, tel.: +420 257 222 060, +420 603 431 576, +420 604 458 197