DESET DŮVODŮ, PROČ SI POŘÍDIT EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM SOAS:

Ekonomický informační systém SOAS
má nejrychlejší databázi!
 
 

32 let ekonomický informační systém SOAS na trhu.
32 let ekonomického informačního systému SOAS oblíbeného mezi profesionály!!!

Ekonomický informační systém SOAS jako první a zřejmě jediný pracuje v reálném čase a z toho vyplývá základní filosofie řešení systému ekonomických agend: Vložím do systému doklad a systém musí vědět, co s tímto dokladem má udělat. Kromě toho díky nadstandardním možnostem usnadňuje snadné dohledávání a jednoduchou kontrolu.

  1. Ekonomický informační systém SOAS dokáže vyřešit 99,98% Vašich problémů!!!
  2. Ekonomický informační systém SOAS JE: špičkový produkt, vysoká kvalita, příznivá cena. Profesionální systém vysoké kvality, jednoduše ovladatelný. Dává garance 100% souladu operativní evidence a účetní evidence. Je uživatelsky přítulný a zabezpečen z hlediska ochrany dat.
  3. Ekonomický informační systém SOAS je profesionální systém vysoké kvality. Má auditorské osvědčení. Daňový poradci ho doporučují pro jeho vypovídací schopnost. Je ideální nástroj evidence středních a větších firem, resp. všech typů (hospodářská, rozpočtová/příspěvková, nezisková, pojišťovna, …) a velikostí.
  4. Ekonomickým informační systém SOAS lze provozovat pro libovolný počet firem. Provoz je možný v i v síti s libovolným počtem uživatelů.
  5. Ekonomický informační systém SOAS umožňuje práci v několika rocích souběžně. Např.: do 30. června zpracovávám rok minulý a od 1.ledna souběžně pracuji v roce aktuálním bez jakéhokoli omezení.
  6. Ekonomický informační systém SOAS nemusí znát pojem 'uzávěrka měsíce'. Všechny sestavy (výstupy) říkají, jak by vypadal měsíc, kdyby teď právě končil. Znamená to tedy, že jest na uživateli, aby prohlásil 'tyto sestavy budu považovat za závěrkové' a přešel do dalšího období.
  7. Ekonomický informační systém SOAS má dokonalou servisní službu (HOT-LINE) pro celé území republiky a uživatel má kdykoli možnost se obrátit se žádostí o pomoc, radu, či servisní návštěvu.
  8. Ekonomický informační systém SOAS lze podle speciálních požadavků uživatele upravit a doplnit před instalací nebo průběžně při rutinním provozu.
  9. Ekonomický informační systém SOAS představuje výhodné ceny se systémem slev a různými režimy úhrady. Lze ho pořídit jako celek nebo jen část a kdykoli rozšířit.
  10. Ekonomický informační systém SOAS je pod stálým dohledem auditora a daňových poradců.
 
   
SOAS - Trachtova 4/1128, 158 00 Praha 5
e-mail: soas@soas.cz, tel.: +420 257 222 060, +420 603 431 576, +420 604 458 197